1387/06/06

ی بی سی: براساس گزارشهای رسیده از عربستان سعودی، یک دادگاه این کشور، برای رسیدگی به درخواست لغو ازدواج یک دختر هشت ساله آماده می شود.

این دختر عربستانی که ظاهراً وادار به ازدواج با یک مرد بیش از پنجاه ساله شده، از دادگاه درخواست لغو ازدواج کرده است.

روزنامه عربستانی الوطن نوشته است که پدر این دختر، بدون اطلاع دخترش، او را به ازدواج آن مرد درآورده است.

به گزارش الوطن، مادر عروس کم سن و سال، درخواست لغو ازدواج دختر خود را به دادگاه ارائه کرده است.

گزارش شده که پدر دختر، با این درخواست مخالفت است.

در ماه آوریل گذشته، دادگاهی در کشور یمن در همسایگی عربستان سعودی، عقد اجباری یک دختر هشت ساله دیگر را باطل اعلام کرد.

نجود محمد علی، دختر هشت ساله اهل یمن، وادار به ازدواج با یک مرد بیست و هشت ساله شده بود.

بر اساس قانون اسلامی (شریعت) حق طلاق با مرد است، اما زن، تحت شرایطی که زندگی با مرد برایش ناممکن باشد، می تواند از دادگاه درخواست خـُلع کند که نوعی ابطال ازدواج است.

با وجود رایج بودن ازدواج با دختران کم سن وسال در برخی کشورها، مانند یمن و عربستان، در بسیاری از کشورهای دیگر اسلامی که از قوانین مدنی، در کنار شریعت اسلام پیروی می کنند، ازدواج دختران زیر هجده سال، غیرقانونی است.

صندوق کودکان ملل متحد -یونیسف- هشدار می دهد که افزایش تورم و بهای بالای مواد غذایی، در حالی که خانواده ها برای بقا تلاش می کنند، باعث شده که تعداد رو به افزایشی از دختران در سنین پائین ازدواج کنند.