1387/06/08

زوج دوچرخه سوار ایرانی که سفر دور دنیای خود را با پیام صلح و پاسداشت محیط زیست از سوم اردیبهشت‌ماه از تهران آغاز کرده بودند به یونان رسیدند.

جعفر و نسیم ادریسی عکس‌هایی از ادامه سفرشان را برای خوانندگان پرشین ژئو ارسال کرده‌اند.

ما در ادامه سفرمان، بعد از کاشت درخت دوم که در شهر ایپسالا در کشور ترکیه و با همکاری شهرداری این شهر کاشته شده بود، درخت سوم را که درخت زیتون بود به نشانه صلح و دوستی بین یونان و ایران این دو کشور باستانی با همکاری رایزنی فرهنگی ایران و همچنین شهرداری آتن در روبروی ساختمان شهرداری منطقه ماروسی کاشتیم.

در این مراسم شهردار ماروسی و آقای دربندی مسئول رایزنی فرهنگی ایران در یونان هر دو پارچه نوشته دوچرخه سواری دور دنیا برای صلح را امضا کردند.

در انتهای مراسم نیز شهردار ماروسی آقای George Patoulis یک مجسمه از یک ورزشکار باستانی یونان و یک بسته کشمش به ما هدیه کرد .

اهدا لوح ورزشکار باستانی یونانی توسط شهردار منطقه ماروسی آتن به نسیم یوسفی

امضا پارچه نوشته توسط آقای دربندی مسئول رایزنی فرهنگی ایران در آتن

امضا پارچه نوشته توسط شهردار منطقه ماروسی در آتن

درخت زیتون - سومین درخت کاشته شده توسط ما درمسیر دور دنیا در کشور یونان - شهر آتن

همکاری شهردار منطقه ماروسی آتن جهت کاشت درخت در یک روز غیر کاری


منبع: پرشین ژئو