X
تبلیغات
زولا


1387/06/08
چهار متهم عضو یک باند جعل اسناد، در پی بازداشت یک متهم به کیف قاپی دستگیر شدند و با حضور در دادسرای امور جنایی تهران به ۵۰ فقره جعل شناسنامه اعتراف کردند.
اواسط هفته گذشته ماموران گشت انتظامی در مرکز تهران متوجه کیف قاپی توسط یک موتورسوار شدند و بلافاصله به تعقیب وی پرداختند که نهایتاً این متهم به کیف قاپی را در خیابان سی تیر بازداشت کردند. در بازرسی بدنی از این متهم یک شناسنامه جعلی به دست آمد که پلیس با بررسی موضوع دریافت متهم بازداشت شده عضو یکی از باندهای جعل بوده و به این ترتیب چهار عضو دیگر این باند تحت تعقیب قرار گرفتند. در پی دستورات قضایی قاضی عباس بخشوده، دادیار شعبه پنجم دادیاری دادسرای امور جنایی تهران و تلاش ماموران آگاهی، سه نفر از متهمان بازداشت و سردسته اصلی باند موفق به فرار شد. به گزارش ایسنا، این متهمان دیروز با حضور در داسرای جنایی به ۵۰ فقره جعل شناسنامه و ۴۰ فقره کیف قاپی اعتراف کردند که به این ترتیب قرار قانونی برای چهار متهم صادر شد و تلاش ها برای دستگیری متهم اصلی ادامه دارد.