1387/06/09

فارس: کمیته دولتی رومانی برای یک دختر 11 ساله که از طرف عموی 19 ساله خود مورد تعرض قرار گرفته بود، مجوز سقط جنین صادر کرد.

به گزارش روزنامه ملیت چاپ ترکیه، در حالی که کمیته دولتی رومانی با توجه به استثنایی بودن وضعیت بارداری دختر یاد شده که بیست و یکمین هفته از بارداری خود را پشت سر گذاشته چنین مجوزی را صادر کرده این مسئله در کشوری که مسیحیان ارتدوکس در اکثریت بسر می‌برند موجب مباحث بسیاری شده است.

در این میان ولادایلیسکو عضو کمیته دولتی و مسئول وزارت بهداشت رومانی با اشاره به نامه این دختر 11 ساله خطاب به اعضای کمیته دولتی مبنی بر این که وی خواهان رفتن به مدرسه و بازی کردن است و تأکید کرده که اگر فرزندی به دنیا بیاورد زندگیش تیره و تار می‌‌شود، افزود: این دختر‌ اگر فرزندی به دنیا بیاورد به سلامتی عقلش به طور جدی زیان وارد می‌شود.‌

در رومانی در سال گذشته (2007) 533 دختر حدود 15 ساله اقدام به کورتاژ کردند. از سوی دیگر 2 هزار تن نیز در همین سنین فرزند خود را به دنیا آوردند.