X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری


1387/06/11
کلیدهای میانبر اکسل‌
انتخاب ناحیه فعلی: ناحیه فعلی عبارت است از ناحیه پیوسته‌ای از سلول‌ها که دارای داده است.
ناحیه فعلی با ردیفی از سلول‌های خالی یا با ستونی از سلول‌های خالی احاطه شده یا این‌که در انتهای کاربرگ قرار دارد.

Ctrl + *  کلیدهایی هستند که می توان از آنها به‌عنوان میانبر برای انتخاب ناحیه فعلی استفاده کرد.

نکته:برای کسانی که از لپ‌تاپ استفاده می‌کنند، می‌توانند از کلیدهای زیر استفاده کنند:

8Ctrl + shift +

حرکت سلول فعال در داخل ناحیه انتخابی: هنگامی که یک ناحیه از سلول‌ها را انتخاب می‌کنیم، خطوط اطراف ناحیه انتخابی کاملا مشخص است.

کلیدEnter  را فشار می‌دهیم تا در داخل ناحیه انتخابی به سمت پایین حرکت کنیم.

کلیدShift + Enter  را فشار می‌دهیم تا به سمت بالا حرکت کنیم.

کلیدTab  حرکت ما را به سمت راست هموار می‌کند.

کلیدShift + Tab  هم ما را به سمت چپ می‌برد.

اگر هم مایل هستید به گوشه‌های ناحیه انتخابی حرکت کنید، می‌توانید کلیدهای زیر را فشار دهید:

Ctrl + .
انتخاب اولین سلول در کاربرگ: 1A اولین سلول در یک کاربرگ است. پس برای برگشت به هر سلول از کاربرگ  به سلول 1 A از کلید های زیر استفاده کنید:

Ctrl + Home